Fra stenalder til nutid - tusind års traditioner

Vejle Brolægning

Vejle brolægning

Vejle Brolægning er en iværksætter virksomhed – med fokus på traditionelt kvalitetshåndværk. Vi bestræber os på videreføre ældgammelt håndværk og byggemetoder, efter moderne principper og normer – således vores elskede fag kan imødekomme tidens udvikling.

Vejle Brolægning vil være banebrydende ifht arbejdsprocesser, kvalitetssikring, kundekontakt og tillid – samt medarbejderpleje og byggesagsprocesser. Ydermere bestræber vi os på at højne samt inspirerer brolægnings -og anlægsprojekter, til gavn for såvel privat/erhverv som kommuner.

Vejle Brolægning har til formål, ganske enkelt – at forvalte og videreformidle brolægningens æld gamle håndværk, til moderne tider og regulativer – til stor gavn for kunden – i respekt for håndværkets anstændighed og bæredygtighed.

Vejle Brolægning er organiseret og tilsluttet følgende:

Dansk Industri

Dansk Industri er Danmark´s største erhvervs –og arbejdsgiverorganitation med over 18.000 medlemsvirksomheder. Dansk Industri har Danmarks førende personalejuridiske eksperter, rådgiver om alt fra lokalaftaler til APV, afholder kurser og uddannelser i bla HR og digitalisering, samt forvalter branchespecifikke fællesskaber

Dansk Industri – Byggeri

Dansk Industri – Byggeri er et branchefællesskab for over 6.700 virksomheder indenfor hele byggeriets værdikæde. Medlemsvirksomhederne beskæftiger knap 120.000 medarbejdere i Danmark. Dansk Industri – byggeri arbejder for, at dets medlemmer kan udvikle deres virksomheder bedst muligt til gavn for konkurrenceevnen, indtjeningen og beskæftigelsen

Byg Garanti

Byg Garanti dækker kundens tab som følge af fejl og mangler ved et håndværksarbejde, hvis en virksomhed, der er service –og branchemedlem i DI Byggeri har tabt en sag ved Byggeriets Ankenævn, men ikke kan efterleve afgørelsen – fx pga. Konkurs, død, ophør el lign. Byg Garanti dækker op til 150.000 kr. Inkl. moms* pr byggesag.

Som service –og branchemedlem af DI Byggeri er Vejle Brolægnings arbejde for private kunder dækket af Byg Garanti. Derfor giver Byg Garanti kunder af Vejle Brolægning tryghed.

* Som angivet i AB Forbruger §5 er alle beløbsangivelser inkl. moms.

OK Overenskomst

OK Overenskomst sikrer medarbejdere deres rettigheder, når de er på arbejde; løn, pension, ekstra feriedage, barsel, sygdom, opsigelse og uddannelse. Overenskomsterne forhandles typisk hvert 2-3 år mellem arbejdsgiverne og organitationer/OK-mærkede forbund.

Business Vejle

Business Vejle er et professionelt netværk – der tæller over 300 medlemmer, der inspirerer, skaber relationer og påvirker erhvervslivet i og omkring Vejle. Foreningen tæller både iværksættere og veletablerede virksomheder.

Co2 Neutralt website

Vejle Brolægnings website udleder CO2, fordi der skal strøm til at drive de servere der hoster det. Vores besøgende bruger også strøm når de er inde på vores sider, og deres CO2-udledning er en del af websitets samlede CO2-udledning. Med Vejle Brolægnings IngenCO2 certificering kompenserer vi for den samlede CO2-udledning fra driften af vores website med op til 200%.

Kompentationen er en del af det globale CO2-neutraliseringsarbejde. Vejle Brolægning er således med til at investere i store, lagtidsholdbare projekter der nedbringer CO2-udledning og etablerer bæredygtige anlæg som vind –og solenergi.

Vejle Brolægning er organiseret og tilsluttet følgende:

Dansk Industri

Dansk Industri er Danmark´s største erhvervs –og arbejdsgiverorganitation med over 18.000 medlemsvirksomheder. Dansk Industri har Danmarks førende personalejuridiske eksperter, rådgiver om alt fra lokalaftaler til APV, afholder kurser og uddannelser i bla HR og digitalisering, samt forvalter branchespecifikke fællesskaber

Dansk Industri – Byggeri

Dansk Industri – Byggeri er et branchefællesskab for over 6.700 virksomheder indenfor hele byggeriets værdikæde. Medlemsvirksomhederne beskæftiger knap 120.000 medarbejdere i Danmark. Dansk Industri – byggeri arbejder for, at dets medlemmer kan udvikle deres virksomheder bedst muligt til gavn for konkurrenceevnen, indtjeningen og beskæftigelsen

Brolægningssektionen – Brolæggerlauget

Brolæggerlauget er identisk med Brolægningssektionen, som er en landssammenslutning af Brolæggermestre og Brolægningsentrepenører med medlemskab af DI Byggeri. Brolæggerlauget søger at fremme det kollegiale sammenhold og derigennem varetage medlemmernes specielle interesser.

Af øvrige væsentlige opgaver, der varetages af lauget, skal nævnes:

  • Aftaleforanstaltninger, der sikrer bedst tænkelige uddannelser for såvel vore lærlinge som efteruddannelse for brolæggersvende og brolægningsarbejdere
  • Aftale af egne overenskomster og akkordforhold samt deltagelse i såvel mæglinger som voldgifter
  • Ajourføring af medlemmernes faglige og teoretiske kunnen bl.a. ved afholdelse af kurser og konferencer i såvel ind- som udland
  • Aktiv markedsføring for brolæggerfaget og dets laugsmestre
  • Fokus på holdbare belægninger og fuger, arbejdsmiljø, kvalitetssikring mm.
  • Administration af brolægningsentreprenør Jens Eliassens Legat.
Byg Garanti

Byg Garanti dækker kundens tab som følge af fejl og mangler ved et håndværksarbejde, hvis en virksomhed, der er service –og branchemedlem i DI Byggeri har tabt en sag ved Byggeriets Ankenævn, men ikke kan efterleve afgørelsen – fx pga. Konkurs, død, ophør el lign. Byg Garanti dækker op til 150.000 kr. Inkl. moms* pr byggesag.

Som service –og branchemedlem af DI Byggeri er Vejle Brolægnings arbejde for private kunder dækket af Byg Garanti. Derfor giver Byg Garanti kunder af Vejle Brolægning tryghed.

* Som angivet i AB Forbruger §5 er alle beløbsangivelser inkl. moms.

OK Overenskomst

OK Overenskomst sikrer medarbejdere deres rettigheder, når de er på arbejde; løn, pension, ekstra feriedage, barsel, sygdom, opsigelse og uddannelse. Overenskomsterne forhandles typisk hvert 2-3 år mellem arbejdsgiverne og organitationer/OK-mærkede forbund.

Business Vejle

Business Vejle er et professionelt netværk – der tæller over 300 medlemmer, der inspirerer, skaber relationer og påvirker erhvervslivet i og omkring Vejle. Foreningen tæller både iværksættere og veletablerede virksomheder.

Co2 Neutralt website

Vejle Brolægnings website udleder CO2, fordi der skal strøm til at drive de servere der hoster det. Vores besøgende bruger også strøm når de er inde på vores sider, og deres CO2-udledning er en del af websitets samlede CO2-udledning. Med Vejle Brolægnings IngenCO2 certificering kompenserer vi for den samlede CO2-udledning fra driften af vores website med op til 200%.

Kompentationen er en del af det globale CO2-neutraliseringsarbejde. Vejle Brolægning er således med til at investere i store, lagtidsholdbare projekter der nedbringer CO2-udledning og etablerer bæredygtige anlæg som vind –og solenergi.

Har du spørgsmål? Eller ønsker du et uforpligtende tilbud?
KONTAKT OS