Fra stenalder til nutid - tusind års traditioner

Vejle Brolægning

Vi udfører

 • Brolægning

  Brolægning er vejbehæftelse udført af større eller mindre sten, der kan udføres af adskillige størrelser og type sten, i forskellige former, mønstre og design.

  Vejle Brolægning udfører brolægning, mønsterbrolægning, kantstensarbejder, trappeopbygning, bede, kantsikring, skulpturer og vandkunst, vandafledning, LAR-løsninger og meget mere – alt sammen i rå stenmateriale, der nøje konstrueres og bygges efter moderne normer og regler, – men samtidig beholder den tusind år gamle æstetik.

  Vejle Brolægning samarbejder med nogle af landets største stenhuggere og leverandører, der sikrer at vi er leveringsdygtige og produktionseffektive, i alle aspekter af natursten.

  Vejle Brolægning udfører brolægning og anlæg af bla:

  • Brosten
  • Chaussé
  • Kalksten
  • Pigsten
  • Marksten
  • Natursten
  • Kalk/Sandsten
  • Basalt
  • Marmor
  • Skifer
  • Travetin
  • Lava
  • Kvartsit
  • Gabbro
  • Skærver
  • Stenmel
 • Belægning

  Belægning, i trafikal sammenhæng, er et beskyttende lag som lægges ovenpå jorden for at trafiksikre den. Laget kan bestå af fx grus, kalk,muslingeskaller, stenmel mv – som forbedrer afdræning og stabilitet i de allerøverste jordlag.

  Vejle Brolæging udfører belægning, af alle former, størrelser og typer. Belægning udføres gerne i flere lag, fra frostfri dybde til endeligt slidstærke lag.

  Belægning opføres som hovedregel af bundsikring, stabilisering, sættegrus og afsluttes med sten, granit, beton, skifer, sandsten eller asfalt mv. Ydermere udføres grundskel, pallisade, dræning, faskiner og permeabel belægning mm i natursten.

  Vejle Brolægning samarbejder med nogle af landets største og mest erfarne entrepenører og leverandører, der sikrer vi er leveringsdygtige og produktionseffektive, i alle aspekter af belægning.

  Vejle Brolægning udfører belægning og anlæg af bla:

  • Granit
  • Natursten
  • Beton
  • Fliser
  • Træ
  • Bark og flis
  • Skærver og stenmel
  • Græs og beplantning

  Se i øvrigt materialer under Brolægning

 • Støttemur

  Støttemur er en stensætning som holder jord, grus og andre materiale tilbage ved at støtte en skråning. En støttemur kan opbygges i forskellige former, højder, typer og af forskelligt materiale, der både kan anvendes som tryksikring mod jordtryk – samt integreres som en del beplantning eller gårdmiljø.

  Vejle Brolægning udfører støttemure af alle materialer, størrelser og dimensioneringer, højder, former eller kompleksitet.

  Støttemure bygges med “anlæg” (hældning), der afstiver jord ved niveauforskelle så skråninger og plateauer ikke skrider eller styrter. Støttemure anvender oftest deres hældning og egen vægt, til at afvise eller omdiregere evnt bagvedliggende tryk og belastning.

  Vejle Brolægning samarbejder med såvel have og landskabsarkitekter, beregnende ingeniører, betonstøbere og betonværk, samt leverandører, der sikrer vi er kompetente, ansvarshavende, leveringsdygtige og produktionseffektive, i alle aspekter af støttemure.

  Vejle Brolægning udfører støttemure af bla:

  • Kampesten
  • Marksten
  • Beton (tillige in-situ)
  • Gabionvægge (netmasket stenvægge)
 • Fundament

  Fundamenter er den del af huset, der er overgangen mellem jord og husets vægge. Fundamentets primære opgave er at give et stabilt underlag, der kan sikre huset mod skadelige bevægelser. Fundamentet er også ofte en sikring mod fugt fra jorden.

  Vejle Brolægning udfører fundamenter af sten og beton, til såvel parcelhuse, redskabsskur, støttemure, garage samt terasse mv.

  Stenfundamenter udføres af syldsten (natursten), evnt stablet i flere lag. Syldstenene varierer meget i størrelse – fra sten med tværmål på ca 1 m til sten på størrelse med en fodbold. Hulrummet imellem stenene pakkes omhyggeligt med stampet jord, mindre sten, tegl/murbrokker og mørtel.

  Vejle Brolægning udfører stenfundamenter i alle former, størrelser, materialer og byggenormer, fra nybyg til bevaringsværdige reparationsarbejder. Ydermere udføres isolering og efterisolering af parcelhus-sokler og hulmur, af muslingeskaller mv.

 • Stenmure

  Sten muring – også kaldt tør muring eller “stone masonry” – er en miljøvenlig og svært holdbar konstruktionsmåde, hvor muren bygges op af hele samt tilhugget sten som ligges sten på sten, uden bindemidler som cement eller andre limprodukter. En stenmur konstrueres således at stenene binder sig selv, både ved forbandter og stenenes egen vægt. Stenene tilhugges typsik i dimensoiner men også i form – således stenmuren konstrueres stærkest muligt. I modsætning til mure i beton eller tegl med cement, er en stenmur fleksibel i forhold til årstider og temperatursvingninger – den kan røre på sig uden det har skadelig effekt på husets fundament, vægge eller øvrige konstruktion.

  Vejle Brolægning udfører tørmuring af såvel parcelhuse, for og bagvægge, støttemure, trapper, pejse og bålplader mv.

  En vel udført stenmur har så stærke konstruktionsmæssige kvaliteter, helt ud over det sædvanlige, der gør at en tør muret stenmur kan stå solidt og stabilt i flere hundrede år.

  Vejle Brolægning samarbejder med såvel nationale som internationale murer, sten murer, stenhuggere, leverandører og bygningskonstruktører – med en bred erfaring i tørmuring, i forskellige klimaer – der sikrer vi er kompetente, ansvarshavende, leveringsdygtige og produktionseffektive, i alle aspekter af tør muring.

  Visse aspekter af stenmuring kan kræve efterarbejder samt behandling, jvf gældende lovgivning og regulativer – afhængig af geografisk placering og normer – herunder evnt brandhæmmende foranstaltninger ved pejse/brændeovne, isoleringskrav samt dampspærre og kuldebros-modvirkning ved parcelhus facader.

 • Have & anlæg

  Vejle Brolægning udfører generelle arbejder ved have og anlæg, såvel nyt som reparationsarbejder.

  • Træterasse, redskabsskur, skelmarkering
  • Græs, græssåning og rullegræs – samt græsslåning
  • Plantebede, regnvandsbede og stenbede
  • Beplantning, fauna, surbundsbede, køkkenhaver
  • Beskæring, træfældning, gødning, eftergødning og vedligehold
  • Dræn, faskiner, permeable belægninger og LAR-løsninger (lokal afledning af regnvand)
  • Kloak, rørlægning, rottespærre
  • Snerydning, saltning, grusning og vagt
  • Algebehandling, rensning og imprægnering

  Vejle Brolægning samarbejder med førende håndværkere, specialister, fagfolk, leverandører og kollegaer i egen branche – der sikrer vi er kompetente, ansvarshavende, leveringsdygtige og produktionseffektive, i alle aspekter af have og anlægsarbejder.

Har du spørgsmål? Eller ønsker du et uforpligtende tilbud?
KONTAKT OS